Integritetspolicy

Allmänt

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB) driver upplevelseklubben Pennan & Svärdet och därigenom även Facebook-sidorna Pennan & Svärdet, Militärt, 39–45, Ofredsår och Praeparatus Supervivet samt den digitala tidningen Mobförrådet och nyhetsbreven Militärt och Krigsmyter med tillhörande Lundströms Låda. Beställer du från någon av dessa försäljningskanaler är det Svenskt Militärhistoriskt Biliotek som står som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du uppger i samband med beställningen.

Personuppgifter vi samlar in

SMB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som medlem i upplevelseklubben Pennan och Svärdet eller som beställer något direkt från SMB. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. Vi kan även komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. Vidare samlar vi in information om dig när du besöker SMB:s webbplatser eller sociala medier, som gör att du får relevanta erbjudanden som medlem. När du beställer något via SMB:s kanaler kräver vi att du uppger följande uppgifter för att vi ska kunna leverera varan till dig. Uppgifterna som samlas in är namn, adress, e-postadress samt personnummer. Personnumret används för säker identifiering då försäljning av varor sker mot faktura som betalas efter leverans. Önskar du dessutom få en SMS-avisering när en leverans är på väg till dig sparar vi även ditt mobilnummer.

För vilka ändamål samlar vi in dina personuppgifter och vilken rättslig grund använder vi oss av?

Nedan följer en sammanställning över vilka och hur vi använder dina personuppgifter i samband med att du beställer något från någon av SMB:s kanaler.


Personuppgifter: Namn , Adress , E-postadress , Mobil, telefonnummer , Personnummer

Ändamål: Leverans av beställda varor och hantering av betalningar och reklamationer

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Lagringsperiod: Uppgifter om köp behålls till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.


Personuppgifter: Namn , Adress , E-postadress , Orderhistorik

Ändamål: Utskick av särskilda erbjudanden

Rättslig grund: Samtycke

Lagringsperiod: Så länge du prenumererar på något av våra e-postutskick behåller vi dina uppgifter.


Personuppgifter: Namn , Adress , E-postadress, Orderhistorik

Ändamål: Genomföra marknads- och kundanalyser samt att ta fram statistik

Rättslig grund: Berättigat intresse

Lagringsperiod: 36 månader efter insamlandet.


Personuppgifter: Namn , Adress , E-postadress, Orderhistorik

Ändamål: Affärs- och metodutveckla SMB

Rättslig grund: Berättigat intresse

Lagringsperiod: 36 månader efter insamlandet.


Personuppgifter: Namn , Adress , E-postadress, Personnummer, Orderhistorik

Ändamål: Bokföring

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse – Bokföringslagen

Lagringsperiod: 7 år.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

SMB kommer aldrig sälja eller dela dina personuppgifter med tredje part. Enda undantaget är då dina personuppgifter delas med andra företag för att kunna utföra vissa av våra tjänster. Då delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  • Lager och distribution
  • Marknadsföring (sociala medier)
  • IT-tjänster (företag som hjälper oss med våra IT-lösningar)

Dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden endast i syfte som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen från början. (Exempelvis för att kunna uppfylla köpeavtal). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att ta del av den information vi har registrerat om dig. Du har rätt att kostnadsfritt få ut en kopia på dina personuppgifter genom att kontakta medlemsservice och identifiera dig med giltig id-handling.

Vill du göra någon ändring av uppgifterna (t.ex. för att du anser att uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta) gör du det enklast genom att logga in i ditt exemplar av den digitala medlemstidningen Pennan & Svärdet. Du kan även göra detta genom att kontakta medlemsservice. Om du vill bli borttagen ur registret kontaktar du medlemsservice och identifierar dig med giltig id-handling så ordnar de detta.

Du har även rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke gällande e-postutskick. Detta gör du enklast genom att du avregistrerar dig via den länk som du hittar i den e-post vi skickade till dig eller genom att du kontaktar medlemsservice.

Om du anser att Militärhistoriskt Bibliotek behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt ser vi helst att du kontaktar oss, men du kan även kontakta Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Organisationsnummer: 898500-9052

Adress: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Box 24, 274 21 Skurup

E-post: info@smb.nu

Telefon: 0411-555 320

© 2020 Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.