Krigsmyter är en del av upplevelseklubben Pennan & Svärdet. Jag som står bakom artikelserien heter Per-Anders Lundström och är klubbens styresman, tillika militärhistorisk entusiast sedan flera decennier. Skriv gärna till mig och berätta vad du tycker om artiklarna i serien. Vad är bra? Vad kan bli bättre? Finns det något som du gärna skulle vilja läsa mer om?

Så här kontaktar du Pennan & Svärdet

Epost: info@smb.nu

Postadress: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Box 24, 274 21 Skurup

Så här kontaktar du mig

Epost: p-a.lundstrom@krigsmyter.nu

Per-Anders Lundström

© 2020 Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.