Tillbaka

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Vad är Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek - SMB?
Idén bakom Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek är att flera myndigheter och förband samt fristående förlag tillsammans marknadsför och distribuerar böcker. Målgruppen var till en början främst personal med anknytning till Försvarsmakten men seriöst intresserade civilpersoner är givetvis också välkomna. Vi både letar upp och producerar böcker, sänker kostnaderna och pressar priset. Böckerna presenteras och erbjuds sedan i klubben Pennan & Svärdet. Stiftelsens styrelse samt särskilda lektörer granskar bokutbudet och väljer ut det bästa. I och med att vi saknar vinstintresse är påläggen klart låga. Vi försöker hålla nere priserna till 248 kronor eller lägre. Du betalar nästan alltid 30 procent mindre hos oss än i traditionell bokhandel, inte så sällan bara hälften.

Vilka medlemsaktiviteter ordnas för klubbmedlemmarna?
Vi anordnar dels träffar där medlemmarna kan möta både andra medlemmar och dem som är verksamma i klubbgen Pennan & svärdet, dels särskilda medlemsresor några gånger per år, både inom och utom landet. Bland annat besöker vi Västeuropas gamla slagfält, beser Kina, reser runt i Ryssland, besöker Normandie och mycket mera. Självklart försöker vi också synas på olika totalförsvarsaktiviteter och mässor.

Hur får SMB tag på böckerna?
Förutom de böcker vi själva producerar  (och de blir fler och fler) kommer de från tre håll: från Försvarsmakten, från civila förlag eller från utlandet. Vi suger upp allt av intresse, även från små, anonyma förlag, vars böcker inte återfinns på bokhandlarnas hyllor. Vi koncentrerar oss på utbudet av svensk militärhistorisk litteratur, men tar in särskilt intressanta engelska böcker. Detta för att kunna spegla den internationella utgivningen på området.

Hur sker den egna produktionen?
SMB:s böcker är inte bara läsvärda – de är även läsbara, tack vare det gedigna arbete som läggs ner på att göra varje bok så levande och informativ som möjligt. Våra illustratörer skapar omslag och illustrationer som skänker en extra dimension åt böckernas innehåll och vi undviker tråkiga boksidor med bara långa rader av text! Särskild tonvikt har lagts på faktagranskning och att komplettera texterna med kartor, skisser och en mängd illustrationer. Böckerna håller extremt hög kvalitet in i minsta detalj och erbjuds bara Pennan & Svärdets medlemmar.

Även om böckerna är bra, så kan det bli fel ibland. Får jag tillbaka mina pengar då?
Ja, i klubben Pennan & Svärdet är det medlemmen som har högst grad och det är du som ger order. Vår reklamationspolicy är enkel: Helt nöjd eller pengarna tillbaka. Om boken är skadad byter vi givetvis ut den utan kostnad för dig eller också får du pengarna tillbaka.


Per-Anders Lundström är SMB:s styresman och har varit ansvarig för den dagliga verksamheten, vilket inkluderar driften av klubben Pennan & Svärdet, sedan starten våren 1993. Han har tidigare författat och redigerat ett flertal regementshistoriska verk, bl.a. Norrlands signalregementes historia (Boden 1992), Göta ingenjörregementes historia (Eksjö 1999) och praktverket Arméflygets historia (Åsbro 1997). Per-Anders Lundström är ledamot av styrelsen.

Kontaktuppgifter

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
Box 24
274 21 Skurup

Tel: 0411-555 320
Fax: 0411-555 420
E-post: info@smb.nu
Tillbaka