Tillbaka

Klubben

SMB är en intresseklubb som drivs av stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Denna har till syfte att öka kunskapen om det militära kulturarvet i allmänhet och förståelsen för behovet av ett svenskt försvar i synnerhet. Detta sker främst genom att främja spridningen av litteratur inom militaria och militärhistoria.

Ett fantastiskt urval!
Här hittar du den bästa militärhistoria som finns att tillgå, både de mer kända böckerna och egenproducerade specialböcker:
• Andra världskriget – aktuellare än någonsin!
• Specialproducerade serier, bl a Europa i krig och Hitlers Krigare!
• Vapen och militärteknik!
• Krig och konflikter – hur de har format vår nutid och formar vår framtid!
• Strategi, taktik och elitförband – grunden för framgångsrik krigföring!
• Film och musik som gör militärhistorien extra levande!

Mängder av medlemsaktiviteter!
Militärhistoriska resor runt om i världen, medlemskryssningar, seminarier, medlemsträffar och andra utmärkta tillfällen att umgås med likasinnade.

Inget köptvång – ingen medlemsavgift!
SMB har, till skillnad från t ex kommersiella bokklubbar, inget köptvång. Du betalar heller inte någon medlemsavgift, trots alla fördelar!

Oslagbar medlemsservice!
Flickorna på vår medlemsservice i Skurup handlägger allt som har med medlemsfrågor och köp att göra, utan invändningar eller diskussioner. När du kontaktar vår medlemsservice kan du vara säker på en sak – det blir inget tjafs, inga diskussioner och inga undanflykter. Har vi gjort fel så ska det rättas till. Och om inte vi har gjort fel, så rättar vi även till de fel som andra har gjort!

Det är du som ger order!
I intresseklubben SMB har medlemmarna inflytande över vad som erbjuds. Här är det medlemmen som har högst grad och den som ger order!

Exklusiv klubb för militärhistoriskt intresserade!
SMB är en klubb för, med och av militärhistoriska entusiaster. Vi har böcker om allt – från antiken och stormaktstiden till världskrigen och teknikutvecklingen. Det du inte får reda på om militärhistoria genom SMB är inte värt att veta!


Tillbaka