Nyhetsbrevet Krigsmyter
Startsida | Anmäl dig till nyhetsbrevet | Utvalda artiklar | Kontakta oss

Varsågod, ett smakprov ur nyhetsbrevet Krigsmyter:


Svenskar reparerade Stalin-pansar

Av Lars Gyllenhaal

Brittiska diplomater klagade rejält på Sverige 1943. Det gällde svenska frivilliga. Men det var inte Svenska Frivilligkompaniet på Karelska näset som förargade London. Nej, det gällde en grupp frivilliga som ännu är så gott som okänd. De här publicerade bilderna ur deras egna fotoalbum publiceras för första gången.

Under fortsättningskriget Finland-Sovjet 1941-44 var det sammanlagt drygt 1500 svenskar som blev frivilliga för Finland. Den största frivilligenheten under fortsättningskriget, Svenska Frivilligkompaniet, har på senare år blivit väldokumenterad. Men det var inte detta kompani som brittiska diplomater 1943 klagade på i långa skrivelser till den svenska regeringen.

Britterna ansåg att svenska staten - alltså inte någon frivilligorganisation - i smyg försett den finska krigsmakten med mekaniker, särskilt stridsvagnsmekaniker, och protesterade skriftligen mot detta. Varför detta liv för några svenskar i finska verkstäder, när många fler svenskar tjänstgjorde vid fronten? Ja, det understryker på ett tydligt sätt hur viktig deras insats var!

En av de svenska stridsvagnsmekanikerna som var med, Edmund Herstad i Kil då stamanställd vid P 4 i Skövde, förklarar varför Finland särskilt behövde specialistmekaniker:

"Reparationsbehovet är inte bara stort, det är enormt vid mekaniserade förband efter marscher och strid. I stora länders arméer, där den mesta materielen är tillverkad i eget land är problemet med reservdelar av måttlig omfattning. I små länder med importerade fordon tillkommer en omfattande reservdelstillverkning. Den är tidsödande och dyr. Så var fallet i Finland, med enbart sovjetiska stridsvagnar."

Till saken hör att Finland vid Sovjetunionens angrepp 1939 bara hade några tiotal pansarfordon, mest från första världskriget. Men under striderna 1939-40 erövrade man flera hundra sovjetiska pansarfordon. Dock inte deras mekaniker och reservdelsförråd...

Svenska staten ordnade därför så att Finland 1941-43 gratis fick "låna" 170 militära mekaniker, huvudsakligen stridsvagnsmekaniker. De hamnade rätt långt från fronten men en av dem omkom ändå, montören Erik Eriksson till följd av en olyckshändelse i Fjärrkarelen 1942. Den kortaste anställningstiden var tre månader men de flesta gjorde kring nio månader i Finland. De flesta tjänstgjorde i den rent finskspråkiga bruksorten Varkaus där de finska pansartrupperna hade sina centrala verkstäder. Varkaus ligger i Norra Savolax i sydöstra Finland.

Edmund Herstad minns hur han reste till Varkaus i svensk uniform m/39, men den var utan beteckningar. Väl framme fick svenskarna finska gradbeteckningar och andra märken. I Varkaus var man så pass skyddade att man var helt obeväpnade.

Herstad berättar om insatsen att de sovjetiska motorerna till stor del var baserade på Ford-motorer som var "enkla att fixa". Hans omdöme om den klassiska sovjetiska T-34:an: "Bland världens bästa vagnar".

Dock fanns det svårigheter, inte minst "rejäla vinterförhållanden". Herstad kollapsade av vad som sannolikt var lunginflammation. Finland visade dock sin tacksamhet mot alla svenska mekaniker, både genom medaljer, rehabiliteringsbehandling och flera jubiléer.

För att återvända till de brittiska klagomålen så har undertecknad i sitt arkiv även en kopia av det svar som svenska UD skickade till den brittiska ambassaden. I detta svar nekar UD till att den svenska regeringen skulle ha agerat "på ett oneutralt sätt". Men den brittiska reaktionen på detta verkar rätt mild. Storbritanniens utrikesminister lät hälsa att han tyckte UD:s svar var "otillfredsställande" och att han var "överraskad" av den svenska regeringens agerande mot "Hans Majestäts fiender", varmed menades Sovjetunionen. Hårdare språkbruk hade kunnat användas och ingen form av brittisk straffåtgärd är känd.

Därmed kan man förmoda att de brittiska klagomålen mest framfördes för att man från Londons sida sanningsenligt skulle kunna meddela Moskva att man klagat över de svenska pansarmekanikerna i Finland.


###


Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande krigshistoriska fakta om andra världskriget!

Är du riktigt säker på att det du vet om andra världskriget verkligen är det allra senaste? Vill du få tillgång till händelseförlopp, fakta och berättelser som ger den rätta förståelsen för det militärhistoriska sammanhanget?

Klicka här för åtkomst till nyhetsbrevet "Krigsmyter"

Om du vill veta hur det verkligen låg till så tveka inte, utan skicka genast efter nyhetsbrevet om nyvunna upptäckter som våra författare och faktagranskare fått fram!


Med bästa hälsningar

per-anders smb

Per-Anders Lundström
utgivare av Krigsmyter

Krigsmyter | Anmäl dig till nyhetsbrevet | Kontakta oss | Privatpolicy | Sitemap

Nyhetsbrevet Krigsmyter ges ut av Per-Anders Lundström i samarbete med
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

smb

Klubben | Medlemsförmåner | Kvalitetsgaranti | Medlemstidningen | Medlemsregler | SMB