Nyhetsbrevet Krigsmyter
Startsida | Anmäl dig till nyhetsbrevet | Utvalda artiklar | Kontakta oss

Varsågod, ett smakprov ur nyhetsbrevet Krigsmyter:


Fler svenskar dog för Norge

Av Lars Gyllenhaal

När ämnet Sverige under andra världskriget diskuteras dras ofta "tysktågen" och svenskar i Waffen-SS fram. Sällan nämns att betydligt fler svenskar ställde upp mot Hitler än för honom. Enbart för Norge dog ett hundratal svenskar.

De flesta svenskar som blev soldater för de allierade gick i norsk krigstjänst. År 1940 bar många av dem svensk uniform med emblem från Finland, eftersom de nyss varit finlandsfrivilliga.

Våren 1940 var det drygt 300 svenska medborgare som gick över gränsen till Norge för att delta i striderna mot de tyska invasionstrupperna. Många fler önskade göra det, men hindrades av den svenska regeringens totalförbud mot frivilligtjänstgöring i Norge. Flera hundra man ur Svenska Frivilligkåren (SFK) i Finland ville tåga mot Norge. Ett SFK-kompani ville mangrant strida för Norge, soldaterna färdades i flera mil mot gränsen innan de stoppades och internerades i en kasern på Norrbottens regemente (I 19) i Boden. En av de internerade, Karl Eric Holm, blev senare chef för samma regemente! Minst sex av de svenska frivilligsoldaterna i Norge 1940 stupade. Minst fem sårades.

Såvitt känt stred inte en enda svensk på tysk sida i Norge 1940.

Med start hösten 1944 organiserades en svensk frivilligkår för Norge. Över sex tusen (vid 6400 tappade man räkningen) svenskar ville ingå i den men bara drygt 700 fick tillfälle att göra det och kåren, som kallades för Norgebataljonen, sattes sedan inte in i strid, varför den snabbt glömdes bort.

Merparten av svenskarna som fick gå ut i norsk krigstjänst blev inte soldater men deras insats var nog så krigsrelaterad, och ofta riskablare än soldaters! De var i den väldiga norska handelsflottan, om vilken den brittiske utrikesministern Anthony Eden sade: "Den norska handelsmarinen var under andra världskriget mera värd för de allierade än en miljon soldater".

Med detta räknesätt var också Sveriges bidrag till de allierade påtagligt. Totalt drygt 8000 svenskar var "krigsseglare" för de allierade under alla möjliga flaggor. De flesta svenskar på fartyg med allierad flagg var på norska fartyg, totalt var det över 700 personer.

Arbetet bestod av att föra bränsle, stridsfordon, lastbilar, soldater och flygplan främst från USA till Storbritannien och Sovjetunionen. Med landstigningarna i Afrika, Italien och Frankrike 1943-44 involverades tusentals svenskar i transporten och försörjningen av invasionsstyrkor.

De amerikanska handelsfartyg som svenskarna arbetade på hade i regel någon form av luftvärn. En del av de norska var också beväpnade. Oavsett om fartygen var beväpnade eller ej utgjorde de enorma måltavlor för tyska ubåtar och flygplan. Av de 96 svenskar som stupade för Norge var 88 i den norska handelsflottan. Av drygt 700 svenskar i norska handelsflottan dog alltså mer än var tionde, många på grund av tyska ubåtsangrepp.

I Norge gör man följaktligen ingen åtskillnad mellan de åtta svenskar som stupade i norska militära formationer och de 88 som dog i norska handelsflottans tjänst. Därför hedrar man de totalt 96 svenskarna med ett gemensamt minnesmärke på Västra Gravlunden i Oslo. Siffran 96 stupade kan jämföras med det sammanlagda antalet svenskar som stupade i tysk uniform: högst trettio personer.

Faktum är att antalet stupade svenskar i finländsk krigstjänst 1939-44 bara är något högre än antalet fallna i norsk tjänst. Det var totalt 117 svenska medborgare som stupade för Finland 1940-44.

Man vet också att flera av de svenskar som var frivilliga i amerikanska och brittiska förband hade Norges befrielse som ett av sina grundmotiv.


###


Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande krigshistoriska fakta om andra världskriget!

Är du riktigt säker på att det du vet om andra världskriget verkligen är det allra senaste? Vill du få tillgång till händelseförlopp, fakta och berättelser som ger den rätta förståelsen för det militärhistoriska sammanhanget?

Klicka här för åtkomst till nyhetsbrevet "Krigsmyter"

Om du vill veta hur det verkligen låg till så tveka inte, utan skicka genast efter nyhetsbrevet om nyvunna upptäckter som våra författare och faktagranskare fått fram!


Med bästa hälsningar

per-anders smb

Per-Anders Lundström
utgivare av Krigsmyter

Krigsmyter | Anmäl dig till nyhetsbrevet | Kontakta oss | Privatpolicy | Sitemap

Nyhetsbrevet Krigsmyter ges ut av Per-Anders Lundström i samarbete med
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

smb

Klubben | Medlemsförmåner | Kvalitetsgaranti | Medlemstidningen | Medlemsregler | SMB