Nyhetsbrevet Krigsmyter
Startsida | Anmäl dig till nyhetsbrevet | Utvalda artiklar | Kontakta oss

Varsågod, ett smakprov ur nyhetsbrevet Krigsmyter:


Det svenska SS-märket

Av Lars Gyllenhaal

Länge har det diskuterats om det existerade något svenskt sköldmärke för svenska frivilliga i tyska Waffen-SS under andra världskriget. Rykten finns men här kommer den första ingående redovisningen om denna omtalade symbol.

Av ett tidigare okänt tyskt dokument som min författarkollega Lennart Westberg påträffade i ett amerikanskt arkiv framgår att Adolf Hitler var uttryckligen besviken på den svenska uppslutningen i Waffen-SS. Som Lennart Westberg och undertecknad redovisat i bokform bör högst 180 svenska medborgare ha burit SS-uniform.

Det var under en konferens den 16 juli 1941 som Adolf Hitler luftade sin besvikelse över svenskarnas uppslutning. Närvarande chefer var förutom Hitler riksmarskalk Hermann Göring, chefen för partikansliet Martin Bormann samt generalfältmarskalk Wilhelm Keitel. Mötesanteckningen lyder i svensk översättning: "Führern kritiserade skarpt svenskarna för den mycket magra kontingent frivilliga som landet hade bidragit med i kampen mot bolsjevismen och även Göring var kritisk och beskrev svenskarna som dekadenta."

Den svenska siffran (180) kan för övrigt jämföras med att Norge och Danmark bidrog med drygt 6 000 män vardera till olika SS-formationer.

Därför är det kanske inte så märkligt att det inte finns några kända fotografier av svenska nationalitetsbeteckningar på SS-uniformer. Skulle det då ändå kunna finnas någon substans i minnen av enstaka SS-veteraner om existensen av en "svensk SS-sköld"? Svaret är att det finns viss substans. Följande påståenden är nämligen korrekta:

  1. En svensk flaggsköld för SS-uniformer ritades faktiskt inom SS-ledningens kontor.
  2. En blågul SS-sköld med tre kronor både designades, tillverkades och användes under kriget.

Det finns dock flera "men"!

Det finns inga fotografiska eller andra säkra belägg för att den svenska flaggskölden kom längre än till det tecknade stadiet. Det som finns är en SS-karta över Europa producerad inom Hauptamt, SS-huvudkontoret. Kartan är daterad 1 februari 1945. Med andra ord bara några få månader innan Tredje rikets ragnarök. På denna karta finns samtliga tillverkade och tänkta SS-sköldar med. Däribland en onekligen svensk sköld som även har "Schweden" i bokstäver i sköldens överdel.

Det finns en liten anteckning under skölden, bestående av tre ord. Det första ordet är "wird", därefter ser det ut som "nicht" och det sista ordet är med stor sannolikhet "getragen". Det står alltså sannolikt "wird nicht getragen" vilket betyder "bärs inte" (är inte buret), underförstått på uniformer.

Den blågula SS-sköld med tre kronor som både designades och användes inom SS var inte en symbol för Sverige utan för Ukraina. Landet har som bekant blågul flagga. Tre gula kronor med ett gult lejon på blå botten var symbolen för den 14. divisionen inom Waffen-SS, som var en division huvudsakligen bestående av ukrainare. En del uppgifter om svenska sköldar kan alltså ha uppstått genom högst verkliga ukrainska sköldar.

Någon officiell svensk SS-sköld - förutom den på papperet alltså - har alltså knappast existerat. När man känner till vilket fiasko SS-rekryteringen i Sverige blev framstår det också som en rimlig konsekvens, en sorts tysk markering (straff).

Vad som däremot bevisligen fanns bland en del svenska frivilliga var särskilda hjälmmärken. Men de frivilliga ifråga var inte inom Waffen-SS utan svenska finlandsfrivilliga på Hangö 1941. Det existerar fotografier som visar svenskar på Hangö i finska hjälmar - varav en del tysktillverkade - med märkliga sköldar på. Inom det svenska kompaniet för tunga vapen (tunga kompaniet, TK) på den finska Hangöfronten tilläts det nämligen att man målade ett kompanimärke bestående av bokstäverna "TK" inom en sköld.

Därmed borde allt vara sagt som går att sägas om de mytomspunna svenska sköldarna. Med tanke på den förfalskningsindustri som SS-samlandet på senare år gett upphov till, kan man dock gissa att det lär dyka upp skickligt förfalskade fotografier av sköldar på svenska SS-frivilliga som underlag för försäljning av ett litet parti "äkta" sköldar som "hittats vid en husrivning i Berlin"...


###


Ta del av nya, anmärkningsvärda och överraskande krigshistoriska fakta om andra världskriget!

Är du riktigt säker på att det du vet om andra världskriget verkligen är det allra senaste? Vill du få tillgång till händelseförlopp, fakta och berättelser som ger den rätta förståelsen för det militärhistoriska sammanhanget?

Klicka här för åtkomst till nyhetsbrevet "Krigsmyter"

Om du vill veta hur det verkligen låg till så tveka inte, utan skicka genast efter nyhetsbrevet om nyvunna upptäckter som våra författare och faktagranskare fått fram!


Med bästa hälsningar

per-anders smb

Per-Anders Lundström
utgivare av Krigsmyter

Krigsmyter | Anmäl dig till nyhetsbrevet | Kontakta oss | Privatpolicy | Sitemap

Nyhetsbrevet Krigsmyter ges ut av Per-Anders Lundström i samarbete med
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

smb

Klubben | Medlemsförmåner | Kvalitetsgaranti | Medlemstidningen | Medlemsregler | SMB